Hướng dẫn cài đặt đa phiên bản PHP trên Directadmin

Nếu trên Directadmin của bạn đang chứa nhiều website và yêu cầu chạy nhiều phiên bản PHP khác nhau, thì trên Directadmin có hỗ trợ các bạn cài đặt đa phiên bản PHP.

Tại bài viết này CloudCore sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện việc này.

Yêu cầu: server của bạn tối thiểu phải là 2G ram thì việc cài đặt này mới có thể hoàn tất.

Bước 1: Truy cập vào server của bạn qua SSH bằng tài khoản root.

Bước 2: Thực hiện cài đặt đa phiên bản PHP

Bạn có thể cài đặt bằng các câu lệnh dưới đây.

Lưu ý: bạn có thể thay đổi các phiên bản PHP theo tùy ý muốn của mình, tối đa bạn có thể cài đặt 4 phiên bản PHP trên Directadmin của mình

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build update
./build set php1_release 7.1
./build set php2_release 5.6
./build set php3_release 7.0
./build set php4_release 7.3
./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php3_mode php-fpm
./build set php4_mode php-fpm
./build php n
./build rewrite_confs

Việc chạy lệnh này sẽ mất khoảng 30 phút, vì vậy hãy đảm bảo việc kết nối SSH của bạn có thể duy trì trong thời gian này.

Nếu bạn không cần cài đặt 4 phiên bản mà chỉ cần 2 hoặc 3 thì có thể làm như sau:

./build set php4_release no
./build rewrite_confs

Bước 3: Thay đổi PHP version trên từng domain

Sau khi cài đặt xong bạn có thể thực hiện như sau để thay đổi PHP trên từng domain của mình.

Như vậy bạn đã thực hiện thành công việc cài đặt đa phiên bản PHP trên directadmin của mình.

Sau khi thay đổi bạn có thể tạo 1 file info.php để kiểm tra thông tin phiên bản PHP hiện tại mà bạn đang chạy.

Chúc bạn thành công.

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top