Hưỡng dẫn transfer dữ liệu từ Directadmin qua Directadmin

Việc chuyển dữ liệu từ Directadmin qua Directadmin thực chất là công việc backup dữ liệu từ server cũ sau đó chuyển dữ liệu được backup qua server mới để thực hiện restore.

Để thực hiện được việc này Quý khách có thể làm theo 2 bước sau:

  • Backup dữ liệu trên server cũ.

Đầu tiên Quý khách cần thực hiện backup toàn bộ dữ liệu trên server cũ, việc backup thì Quý khách có thể thực hiện theo bài viết sau: Hướng dẫn backup dữ liệu trên Directadmin.

Sau khi thực hiện backup xong thì Quý khách hãy thực hiện chuyển dữ liệu vừa backup xong qua server mới bằng lệnh scp

scp /path/filebackup root@1.2.3.4/path

Quý khách hãy thay đúng đướng dẫn đang chứa file backup của mình và tại server mới, quý khách hãy điền đường dẫn mà Quý khách muốn lưu file backup từ server cũ qua.

Lưu ý: các file backup quý khách nên để tại user admin và phân quyền cho user admin đối với các file backup này.

  • Restore dữ liệu trên server mới.

Sau khi chuyển qua thì Quý khách có thể thực hiện restore dữ liệu, tuy nhiên khi restore thì tại phần select IP Quý khách cần chọn như sau:

Hãy chọn đúng IP đang có trên server mới của Quý Khách.

Sau đó Quý khách có thể theo dõi việc restore qua thông báo tại Messages.

Chúc quý khách thành công.

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top