Thay đổi Port SSH trên Cloud Server/Cloud VPS

Như Quý khách đã biết, port 0 tới 1023 được quy định riêng cho các services, trong danh sách ” well-known” thì service SSH được đặt mặc định ở Port 22. Để tăng cường tính bảo mật khi sử dụng service SSH, Quý khách có thể đổi port 22 thành port khác (port > 1024). Trong bài viết này, CloudCore sẽ trình bày hai cách đổi port SSH bao gồm đổi port thủ công và đổi port sử dụng script do CloudCore cung cấp.

 

1. Đổi port SSH thủ công #
Bước 1: SSH vào Cloud Server/Cloud VPS #

Nếu có khó khăn khi thao tác kết nối SSH, Quý khách có thể tham khảo chi tiết cách kết nối SSH tại đây.

Bước 2: Thực hiện đổi Port SSH #

Kiểm tra Port SSH đang mở trên Cloud Server/Cloud VPS

netstat -nltp | grep ssh

Trong bài viết này SSH đang chạy ở port 22

Đổi Port SSH sang Port khác (ví dụ: đổi qua port 8668) bằng cách sửa Port 22 thành Port 8668 trong file /etc/ssh/sshd_config và lưu lại.

vi /etc/ssh/sshd_config

Restart lại service SSH để SSH chạy trên Port mới.

systemctl restart sshd

Bước 3: Kiểm tra lại Port SSH sau khi đổi #
netstat -nltp | grep ssh

 

2. Đổi Port SSH bằng script #

Để giúp Quý khách hàng dễ dàng thay đổi Port SSH mà không cần phải thao tác nhiều bước hay sửa đổi file phức tạo. CloudCore đã viết sẵn script thay đổi Port SSH trên Cloud Server/Cloud VPS. Để thay đổi Port SSH sử dụng script, Quý khách thực hiện SSH vào Cloud Server/Cloud VPS sau đó copy và chạy dòng lệnh bên dưới và nhập vào số Port SSH cần thay đổi:

bash <(curl -Ss https://auto.cloudcore.vn/change_ssh_port.sh)

Ví dụ: CloudCore sẽ thực hiện đổi Port SSH từ 8668 sang 2323 với script trên 

Kiểm tra lại, chúng ta thấy Port SSH đã chuyển qua 2323

netstat -nltp | grep ssh

   

Nếu trong quá trình sử dụng có thắc mắc hoặc vấn đề nào cần hỗ trợ thêm Quý khách vui lòng liên hệ với CloudCore qua các kênh thông tin sau:

Mở ticket: https://ticket.cloudcore.vn

Email: support@cloudcore.vn

Hotline: 1900 633 032 (nhấn phím 2)

Trân trọng!

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top