Hướng dẫn update version MySQL trên Directadmin

Trong quá trình cài đặt Directadmin sẽ thực hiện cài đặt một phiên bản MySQL cho Quý khách, nhưng nếu Quý khách không muốn sử dụng phiên bản MySQL này hay muốn thay đổi từ MySQL quá MariaDB hoặc ngược lại, thì trên Directadmin có hỗ trợ việc thay đổi này.

Lưu ý: Trước khi thực hiện Quý khách hãy backup lại databases của mình để đảm bảo rằng nếu có lôi xảy ra thì Quý khách có thể khôi phục lại được database của mình.

 Nâng cấp version #

Quý khách cần truy cập vào server qua SSH bằng tài khoản root để thực hiện công việc này.

 • Đối với MySQL #

Nếu Quý khách đang sử dụng MySQL thì có thể thực hiện với các câu lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mysql 8.0
./build set mysql_inst mysql
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mysql

Quý khách có thể thay đổi version nào tùy ý, tại câu lệnh trên đang thực hiện update version MySQL lên 8.0

Nếu Quý khách đang sử dụng MariaDB mà muốn chuyển qua MySQL cũng có thể sử dụng đoạn lệnh này.

 • Đối với MariaDB #

cd /usr/local/directadmin/custombuild
./build set mariadb 10.3
./build set mysql_inst mariadb
./build set mysql_backup yes
./build update
./build mariadb

Quý khách có thể thay đổi version nào tùy ý, tại câu lệnh trên đang thực hiện update version MariaDB lên 10.3

Nếu Quý khách đang sử dụng MySQL mà muốn chuyển qua MariaDB cũng có thể sử dụng đoạn lệnh này.

Việc cài đặt này sẽ mất khoảng 10 – 15′ sau khi cài đặt xong Quý khách có thể kiểm tra lại qua PHP info để xem verion MySQL trên server đã được thay đổi chưa.

 

  Powered by BetterDocs

   Leave a Reply

   Your email address will not be published.

   Top