Hướng dẫn thay đổi port Directadmin

Sau khi cài đặt Directadmin xong thì port mặc định sẽ là 2222, do là mặc định nên port này quá thông dụng vì vậy thường xuyên bị Brute Force, do vậy nhiều nhà cung cấp hay thay đổi port login vào directadmin để tránh việc bị tấn công.

Brute Force là gì: kiểu tấn công được dùng cho tất cả các loại mã hóa. Brute force hoạt động bằng cách thử tất cả các chuỗi mật khẩu có thể để tìm ra mật khẩu. Vì thế nên thời gian cần rất lâu, tùy theo độ dài của mật khẩu nhưng khả năng để tìm ra là luôn luôn nếu không giới hạn thời gian. Brute force chỉ được dùng khi các phương pháp khác đều không có hiệu quả.

Tuy việc đổi port không giúp Quý khách dấu được port truy cập vào Directadmin vì có rất nhiều tool dò tìm các port đang mở trên server của Quý khách, nhưng thông thường các cuộc tấn công thường được thiết lập sẵn với các cổng mặc định vì vậy việc thay đổi port này sẽ giúp Quý khách tránh được các cuộc tấn công trên quy mô lớn với một mẫu được định sẵn từ hacker.

  • Đổi port Directadmin

Việc đổi port Quý khách cần truy cập vào server qua SSH với tài khoản root.

Sau khi login vào server Quý khác hãy mở file sau:

vi /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

sau đó Quý khách hãy tìm đến dòng: port=2222

nếu Quý khách không thấy dòng này thì hãy thêm vào.

Sau đó hãy thay đổi một port nào đó mà Quý khách muốn.

Khi thực hiện xong Quý khách hãy lưu lại và thực hiện restart lại Directadmin bằng lệnh: systemctl restart directadmin

Để kiểm tra xem port đã được thay đổi chưa thì Quý khách có thể sử dụng lệnh: netstat -nltp

Tại đây CloudCore đã thực hiện thay đổi port thành 6969.

Lưu ý: nếu Quý khách có sử dụng firewall thì cần mở port này trên firewall của mình.

Chúc Quý khách thành công.

 

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top