Hướng dẫn tạo SSL Les’t Encrypt trên Directadmin

Trên Directadmin có hỗ trợ bạn thực hiện cài đặt SSL Les’t Encrypt này khá là đơn giản, bạn có thể thực hiện cài đặt theo các bước sau:

Lưu ý: trức khi thực hiện hãy đảm bảo rằng domain của bạn đã được trỏ về IP của bạn.

Bước 1: Truy cập vào Directadmin

Hãy truy cập vào directadmin của bạn bằng user đang được add domain mà bạn muốn cài đặt SSL

Bước 2: Cài đặt SSL

Từ trang quản lý bạn hãy truy cập theo đường dẫn sau:

Account Manager -> SSL Certificates

Tiếp theo hãy thực hiện như sau:

Sau đó nhấn SAVE để lưu

Nếu bạn nhận được thông báo như trên tức là SSL của bạn đã được cài đặt thành công.

Chúc bạn thành công.

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top