Quản lý Email Groups trên Cloud Email Hosting

1. Đăng nhập vào Quản lý Cloud Email Hosting #

Quý khách đăng nhập vào quản lý Cloud Email Hosting theo tài liệu hướng dẫn tại “Đăng nhập vào Quản lý Cloud Email Hosting“.

2. Tạo Email Groups #

Bước 1: Trên giao diện “Cloud Email Hosting Management”, Quý khách chọn vào icon “Distribution Lists “

Bước 2: Trong giao diện “Distribution Lists Management”, Quý khách chọn “Add Distribution List”

Bước 3: Trong giao diện “Add Distribution List” vui lòng điền đầy đủ thông tin group bao gồm:

Tab Members

 • Members List: chọn các members internal là Email Address của domain chính
 • Custom Members: nhập vào các members external khác doamin chính (ví dụ: members1@gmail.com, members2@cloudcore.vn…)

Tab Properties:

 • Can Receive Mail: chọn enable
 • Subscription Request: chọn “Require list owner approval”
 • Unsubscription Request: chọn “Require list owner approval”
 • Notify About Shares: enable

Tab Email Alias: nhập vào Email Alias cho group (ví vụ devops1…)

Tab Owners: Nhập vào Email là owner của group

Nhấn “Confirm” để tạo Email Group.

 

3. Chỉnh sửa/thêm thông tin cho Email Groups #

Bước 1: Click vào icon như hình bên dưới để chỉnh sửa/thêm thông tin cho Email Group.

Bước 2: Sau khi thao tác chỉnh sửa/cập nhật thông tin xong, Quý khách nhấn “Confirm” để cập nhât Email Group

4. Xoá Email Groups #

Để xoá một Email Group, Quý khách click vào icon delete như hình bên dưới, sau đó nhấn “Confirm” để xoá.  

Nếu trong quá trình sử dụng có thắc mắc hoặc vấn đề nào cần hỗ trợ thêm Quý khách vui lòng liên hệ với CloudCore qua các kênh thông tin sau:

Mở ticket: https://ticket.cloudcore.vn

Email: support@cloudcore.vn

Hotline: 1900 633 032 (nhấn phím 2)

Trân trọng!

 

Powered by BetterDocs

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.

  Top