Quản lý Email Alias trên Cloud Email Hosting

1. Đăng nhập vào Quản lý Cloud Email Hosting #

Quý khách đăng nhập vào quản lý Cloud Email Hosting theo tài liệu hướng dẫn tại “Đăng nhập vào Quản lý Cloud Email Hosting“.

2. Tạo Email Alias #

Bước 1: Trên giao diện “Cloud Email Hosting Management”, Quý khách chọn vào icon “Email Alias”

Bước 2: Trong giao diện “Email Aliases Management”, Quý khách click vào nút “Add Email Alias”

Bước 3: Trên cửa sổ “Add Email Alias”, Quý khách nhập vào tên Email Alias, chọn Email Account (email chính) sau đó nhấn “Confirm”

Email Alias đã được tạo thành công

3. Xoá Email Alias #

Để xoá Email Alias, Quý khách click vào icon delete như hình bên dưới.

 

 

Nếu trong quá trình sử dụng có thắc mắc hoặc vấn đề nào cần hỗ trợ thêm Quý khách vui lòng liên hệ với CloudCore qua các kênh thông tin sau:

Mở ticket: https://ticket.cloudcore.vn

Email: support@cloudcore.vn

Hotline: 1900 633 032 (nhấn phím 2)

Trân trọng!

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top