Hướng dẫn redirect domain trên Directadmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý khách một cách đơn giản để thực hiện redirect domain trên Directadmin.

Để thực hiện việc này Quý khách hãy truy cập vào Directadmin bằng user đang chứa domain mà Quý khách muốn  redirect.

Lưu ý: Quý khách phải đảm bảo rằng domain đang cần được redirect đã được trỏ IP về server đang chạy Directadmin của mình.

Tiếp theo Quý khách truy cập theo: Account Manager -> Site Ridirection

 

Sau đó Quý khác nhấn CREATE NEW REDIRECT

Tại đây có 3 thông số:

Local URL Path: Đường dẫn mà Quý khách muốn Redirect, nếu truy cập vào trang chủ là redirect thì Quý khách nên để mặc đinh, nếu muốn truy cập vào một đường dẫn cụ thể mới redirect thì Quý khách cần viết chính xác đường dẫn.

Redirect Type: kiểu redirect, Quý khách có thể để mặc định.

Destination URL: Website được redirect tới, Quý khách hãy điền rõ đừng dẫn cụ thể, hoặc đơn giản chỉ là tên website.

Sau đó Quý khách nhấn Create và thực hiện kiểm tra xem đường dẫn của Quý khách đã được Redirect chưa.

Chúc Quý khách thành công.

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top