Hướng dẫn tìm kiếm file có dung lượng lớn nhất trên CentOS 7

Trong quá trình sử dụng các bạn thường gặp phải việc dung lượng disk bị full, nhưng các bạn không biết chính xác việc dung lượng bị full này đến từ đâu và thư mục hay file nào đang chiếm dung lượng trên server của mình.

Tại bài viết nà sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng lệnh du để tìm kiếm được thư mục hoặc file đang chiếm dung lượng trên disk của bạn.

Câu lệnh:

du -ahx / | sort -rh | head -10

Trong câu lệnh này thì có các thông số như sau:

  • ahx: Show toàn bộ các file và thư mục đang có tại đường dẫn mà bạn đang đứng
  • /” Đường dẫn cần tìm kiếm, bạn cũng có thể thay đổi bằng 1 đường dẫn khác.
  • sort -rh: sắp xếp lại file theo thứ tự giảm dần về dung lượng
  • head -10: Lấy ra 10 dòng đầu tiên.

Như vậy đã tìm ra được file có dung lượng lớn nhất trên server của bạn, trước khi những file hoặc thư mục này bạn cần kiểm tra lại các file này có phải file hệ thống hay dữ liệu của bạn không, nếu chắc chắn file này không quan trọng thì hãy xóa đi.

Chúc bạn thành công.

 

 

Powered by BetterDocs

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Top